Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-01-2022) – Κοινωνικός Λειτουργός  

Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-01-2022)

Ειδικότητα:  Κοινωνικός Λειτουργός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15479 29,96 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15488 28,82  
15482 26,14  
15485 21,64  
15481 15,85  
15487 15,53  
15483 13,94  
15478 13,07  
15477 13,04  
15480 12,21  
15489 11,85  
15490 11,04  
15486 10,42  
15491 8,52  
15484 0 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Αποτελέσματα Κοιν. Λειτουργού 10-01-2022

Ελληνικα