Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: Λειτουργία Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής: The Home Project προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Μάγειρας ΜΑΓ 1

 

«Η Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Καλλιθέα Αττικής The Home Project, χρηματοδοτείται από τη The HOME Project και λειτουργεί σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Ο κοινωφελής οργανισμός The HOME Project συστάθηκε με σκοπό την παροχή ενός ολιστικού προγράμματος υποστήριξης, προστασίας και κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων στη χώρα μας».

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση εκ περιτροπής

Προκήρυξη 19-1-2022 Μάγειρας
Υπεύθυνη δήλωση-Ν105. ΠΟΙΝΙΚΟ
Αίτηση Μάγειρα

Ελληνικα