Αποτελέσματα Προκήρυξης (03-12-2021) Διερμηνέας Σομαλικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15381 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15344 10  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 3-12-2021 Διερμηνέας Σομαλικών

Ελληνικα