Από το Νοέμβριο 2021, σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Επιστημών και Κοινωνικής Ανάπτυξης Αιγαίου», υλοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια επιστημών και STEM προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους που φιλοξενούνται σε δομές που διαχειρίζεται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές δράσεις αναπτύσσονται μέσω δύο προγραμμάτων:

Α. «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική» και
Β. «Οι πρώτοι Αυτοματισμοί»

Στόχος των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι η παροχή δυνατότητας στους μαθητές να παρατηρήσουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από τη Μηχανική και, μέσα από απλές ρομποτικές κατασκευές, να κατανοήσουν όσα συμβαίνουν στη φύση. Παράλληλα, οι δραστηριότητες και οι κατασκευές που θα ολοκληρώσουν, έχουν σκοπό να ψυχαγωγήσουν πρωτίστως τους συμμετέχοντες και να αναδείξουν τις δεξιότητές τους.

 

 

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο – Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» (κωδικό ΟΠΣ 5131435) στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» (“Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece”) και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου

Ελληνικα