Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15225 24,33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15226 24,00  
15227 22,00  
15228 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15229 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15230 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15231 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15232 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15233 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15234 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15235 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15236 έλλειψη απαραίτητου προσόν
15237 Ελλιπής φάκελος

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 11-11-2021 Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ελληνικα