Αποτελέσματα Β΄ Φάσης Προκήρυξης (11-11-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15228 20,00 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15232 18,00
15230 17,00
15234 16,00
15235 12,00
15236 11,66
15229 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
15231 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη
15233 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Αποτελέσματα Β Φάσης Προκήρυξης 11-11-2021 Κοινωνικοί Λειτουργοί

Ελληνικα