ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
15322 26 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
15321 18  
15317 17  
15357 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15358 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15360 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15334 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15313 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15307 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15298 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15335 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15276 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15330 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15356 Δεν παρουσιάστηκε στη συνέντευξη
15342 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15332 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15316 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15314 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15331 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15319 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15382 Εκπρόθεσμη συμμετοχή
15340 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15338 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15339 Ελλιπή Δικαιολογητικά
15333 Ελλιπή Δικαιολογητικά

Αποτελέσματα Προκήρυξης 2-12-2021 Φροντιστής

Ελληνικα