Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-07-2021) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14816 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14817 7

Αποτελέσματα Προκ. 16-07-2021 Διερμηνέας ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ

Ελληνικα