Αποτελέσματα Προκήρυξης (04/06/2021) Διερμηνέας Γαλλικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14648 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14650 14
14647 13,33
14651 11
14649 8

Αποτελέσματα Προκήρυξης – Διερμηνέας Γαλλικών 04-06-2021

Ελληνικα