Αποτελέσματα Προκήρυξης (25-5-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Οδηγός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14613 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14614 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14617 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Επόπτης Στέγασης 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14614 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14616 11,66
14617 11,33
14618 11
14615 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αποτελέσματα Προκήρυξης 25-5-2021 Επόπτης Στέγασης
Αποτελέσματα Προκήρυξης 25-5-2021 Οδηγός

Ελληνικα