Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ναυαγοσώστη – Φροντιστή (10-06-2021)

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τo DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους για τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Ναυαγοσώστης – Φροντιστής Ναυαγοσώστης – ΦΡ 1

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 

Περισσότερα:

Πρόσκληση Ναυαγοσώστης – Φροντιστής 10-06-2021
Υπεύθυνη δήλωση Ν105. ΠΟΙΝΙΚΟ
Αίτηση 10.6.2021 Ναυαγοσώστης – Φροντιστής

Ελληνικα