Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης, εσωρούχων και υπόδησης στο νομό Λέσβου, στο πλαίσιο του έργου “ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek border points” που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση για ένδυση,εσώρουχα,υπόδηση με αρ.51-2021
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 51-2021

Ελληνικα