Αποτελέσματα Προκήρυξης (19-05-2021) Ειδικότητα: Ψυχολόγος

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14564 22,7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14561 22,45
14567 22,14
14566 22,12
14563 17,66
14568 17,57
14562 17,56
14586 Ελλιπής φάκελος
14565 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.

Αποτελέσματα Προκήρυξης 19-05-2021 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ελληνικα