Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-5-2021) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Συντονιστής Έργου

Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-5-2021)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Συντονιστής Έργου

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14519 27,14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14518 27,10
14523 20,50
14526 16,74
14522 15,98
14524 12,73
14525 11,05
14521 8,60
14520 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ελληνικα