Αποτελέσματα Προκήρυξης (10-05-2021) Κοινωνικός Λειτουργός– ESTIA 2021

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14512 23,33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14511 23,21  
14513 16,43  

Αποτελέσματα Κοινωνικού Λειτουργού 10-05-2021 ESTIA ΙΙ 2021

Ελληνικα