Προκήρυξη (12/05/2021) Συντονιστής Έργου
12 Μαΐου 2021
Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-04-2021) ΕΣΤΙΑ 2021 – Κιλκίς
18 Μαΐου 2021

Ειδικότητα:  Ψυχολόγος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14277 30,23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14275 26,62
14272 26,5
14276 26,22
14278 26,19
14273 24,76
14279 23,23
14280 20,74
14274 17,32
14281 15,97
14282 14,12

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 05-04-2021 HOME PROJECT

Ελληνικα