Ειδικότητα: Φροντιστής

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14174 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14080 13,66
14162 13,33
14188 13
14160 12,66
14167 12,33
14193 12
14314 12
14164 12
14122 11,66
14121 11,33
14048 11,33
14182 11,33
14157 11
14199 11
14197 11
14184 11
14187 10,33
14194 10
14126 9,33
14173 9
14158 9
14079 8,66
14149 8,33
14125 8,33
14246 8
14120 8
14078 7,66
14247 7,66
14196 7,33
14183 7
14150 7
14156 6,66
14198 6
14180 6
14124 6
14075 6
14176 Ελλιπή δικαιολογητικά
14161 Ελλιπή δικαιολογητικά
14047 δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Αποτελέσματα Προκήρυξης 31-03-2021 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

Ελληνικα