Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, στο πλαίσιο της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ της I.R.C. και της «Ηλιακτίδας» ΑΜΚΕ, με σκοπό  την υλοποίηση του έργου, με τίτλο «Multi-sectoral Emergency support to vulnerable children and families on Lesvos – 2021» και διάρκεια υλοποίησης από 01/03/2021 έως 31/07/2021 προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Θέσεις
Συντονιστής Έργου Σ.Ε 1

Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Γυναικών «TAPUAT» στη Λάρσο, Λέσβου, μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης

Περισσότερα:

Προκήρυξη-12-5-2021-Συντονιστής-Έργου
Υπευθυνη δήλωση Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ
ΑΙΤΗΣΗ 12-5-21 Συντονιστής Έργου

Ελληνικα