Ορθή Επανάληψη – Αποτελέσματα Προκήρυξης (26-4-2021)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Εκπαιδευτικός Μουσικής 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
14410 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
14416 Έλλειψη απαραίτητου πτυχίου

 Περισσότερα:

Ορθή Επανάληψη Αποτελέσματα Προκήρυξης 26-4-2021 Εκπαιδευτικός Μουσικής

Ελληνικα