Αποτελέσματα Προκήρυξης (12-03-2021) Διερμηνέας Φαρσί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13953 13 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13952 11  
13950 8  
13949 7  
13951 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13954 Ελλιπή δικαιολογητικά

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 12-03-2021 Διερμ.FARSI

Ελληνικα