Αποτελέσματα Προκήρυξης (05/03/2021) Διερμηνέας Σομάλι

Αποτελέσματα Προκήρυξης (17-02-2021) Κοιν. Επιστήμονες – ESTIA 2021
24 Μαρτίου 2021
Προκήρυξη (31/03/2021) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
31 Μαρτίου 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13883 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13878 11
13877 10
13875 7
13873 3
13876 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης Διερμηνέας Σομάλι 05-03-2021

Ελληνικα