Αποτελέσματα Προκήρυξης (17-02-2021) Κοιν. Επιστήμονες – ESTIA 2021

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13751 29,11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13733 28,84
13734 28,68
13748 24,74
13738 24,08
13746 23,89
13737 23,19
13752 22,49
13728 18,85
13736 18,63
13753 18,61
13745 18,29
13731 18,14
13739 18,07
13741 17,77
13726 17,56
13729 17,54
13754 16,84
13755 15,82
13747 15,6
13730 15,39
13727 15,25
13735 14,93
13744 12,25
13749 11,8
13743 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13750 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13740 Ελλιπή δικαιολογητικά
13732 ‘Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
13742 ‘Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Κοιν. Επιστήμων 17.2.2021 ESTIA ΙΙ 2021

Ελληνικα