Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-03-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Πρόσκληση για οχήματα τύπου VAN εννέα και δύο οχήματα τύπου VAN Cargo στο νομό Κιλκίς
16 Μαρτίου 2021
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών
23 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-03-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13909 24,21 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13912 22,88  
13910 20,00  
13911 Ελλιπή δικαιολογητικά

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 08-03-2021 ΚΛ

Ελληνικα