Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-03-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

Αποτελέσματα Προκήρυξης (08-03-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13909 24,21 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13912 22,88  
13910 20,00  
13911 Ελλιπή δικαιολογητικά

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 08-03-2021 ΚΛ