Αποτελέσματα Προκήρυξης (01-02-2021) Ειδικότητα: Εκπαιδευτικός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13650 28,81 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13631 28,1  
13632 27,99  
13639 27,8  
13649 27,04  
13640 25,03  
13635 24,4  
13629 24,27  
13637 21,85  
13630 21,7  
13646 21,36  
13643 20,04  
13644 19,47  
13634 19,24  
13638 19,22  
13645 17,05  
13633 13,2  
13647 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13636 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13641 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13642 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13648 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13651 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 01-02-2021 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ελληνικα