Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Ειδικότητα: Οικονομικός / Διοικητικός Υπεύθυνος

Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) – Ειδικότητα:  Οικονομικός/Διοικητικός Υπεύθυνος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13426 28,09 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13422 28,02
13317 26,19
13421 25,11
13318 24,32
13424 23,65
13477 22,3
13319 22,06
13425 21,08
13423 19,1
13316 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Οικ. Διοικητικός