Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Ειδικότητα: Παιδαγωγός

Ειδικότητα:  Παιδαγωγός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13428 33,77 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13485 32,72
13432 30,99
13329 29,94
13440 27,4
13442 27,04
13483 26,47
13326 25,81
13323 25,58
13435 23,41
13327 21,37
13324 20,94
13436 20,77
13437 20,7
13321 20,38
13320 20,08
13325 20,06
13439 19,61
13434 19,39
13430 18,55
13427 16,85
13441 16,8
13351 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13328 δεν προσήλθε στη συνέντευξη
13322 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13438 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13433 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13429 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.
13431 Έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών.

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ