Αποτελέσματα Προκήρυξης (07-01-2021) Δικηγόρος

Προκήρυξη Κοιν. Eπιστήμων Λέσβος ESTIA 2021
18 Φεβρουαρίου 2021
Πρόσκληση για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ κινητών
19 Φεβρουαρίου 2021
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13386 31,33 Επιτυχών
13384 25,1  
13383 24,82  
13382 23,78  
13388 23,28  
13349 20,32  
13476 20,23  
13387 19,25  
13385 19,1  
13299 16,38  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Δικηγόροι ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗ

Ελληνικα