ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13386 31,33 Επιτυχών
13384 25,1  
13383 24,82  
13382 23,78  
13388 23,28  
13349 20,32  
13476 20,23  
13387 19,25  
13385 19,1  
13299 16,38  

Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Δικηγόροι ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗ