Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοιν. Λειτουργός Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λέσβος (20-01-2021)

Αποτελέσματα Προκήρυξης Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο (07-01-2021)
10 Φεβρουαρίου 2021
Προκήρυξη Κοιν. Eπιστήμων Λέσβος ESTIA 2021
18 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13546 28,18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13545 28,01  
13549 22,93  
13548 22,73  
13547 22,59  
13550 έλλειψη απαραίτητου προσόντος
13551 έλλειψη απαραίτητου προσόντος

Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-01-2021 ΚΛ

Ελληνικα