Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοιν. Λειτουργός Εποπτευόμενα Διαμερίσματα – Λέσβος (20-01-2021)

Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13546 28,18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13545 28,01  
13549 22,93  
13548 22,73  
13547 22,59  
13550 έλλειψη απαραίτητου προσόντος
13551 έλλειψη απαραίτητου προσόντος

Αποτελέσματα Προκήρυξης 20-01-2021 ΚΛ