Αποτελέσματα Προκήρυξης Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Λέσβο (07-01-2021)

Ειδικότητα:  Κοινωνικός Λειτουργός

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13313 έλλειψη απαραίτητου προσόν
13350 έλλειψη απαραίτητου προσόν
13420 έλλειψη απαραίτητου προσόν

 


Ειδικότητα:  Φροντιστής 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13447 37,66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13472 37,5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13389 31,06
13473 30,4
13456 30,16
13448 30
13459 29,76
13466 29,5
13336 28,9
13463 28,5
13331 27,5
13467 δεν προσήλθε σε συνεντευξη
13465 Ελλιπής φάκελος
13461 Ελλιπής φάκελος
13469 Ελλιπής φάκελος
13453 Ελλιπής φάκελος
13464 Ελλιπής φάκελος
13481 Ελλιπής φάκελος
13340 Ελλιπής φάκελος
13458 Ελλιπής φάκελος
13342 Ελλιπής φάκελος
13341 Ελλιπής φάκελος
13344 Ελλιπής φάκελος
13468 Ελλιπής φάκελος
13484 Ελλιπής φάκελος
13478 Ελλιπής φάκελος
13471 Ελλιπής φάκελος
13332 Ελλιπής φάκελος
13462 Ελλιπής φάκελος
13345 Ελλιπής φάκελος
13352 Ελλιπής φάκελος
13449 Ελλιπής φάκελος
13343 Ελλιπής φάκελος
13334 Ελλιπής φάκελος
13339 Ελλιπής φάκελος
13346 Ελλιπής φάκελος
13457 Ελλιπής φάκελος
13451 Ελλιπής φάκελος
13460 Ελλιπής φάκελος
13353 Ελλιπής φάκελος
13479 Ελλιπής φάκελος
13335 Ελλιπής φάκελος
13452 Ελλιπής φάκελος
13348 Ελλιπής φάκελος
13455 Ελλιπής φάκελος
13333 Ελλιπής φάκελος
13338 Ελλιπής φάκελος
13470 Ελλιπής φάκελος
13482 Ελλιπής φάκελος
13330 Ελλιπής φάκελος
13454 Ελλιπής φάκελος
13474 Ελλιπής φάκελος
13450 Ελλιπής φάκελος
13337 Ελλιπής φάκελος

 


 

Ειδικότητα:  Συντονιστής

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13305 30,96 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13444 23,08
13445 21,73
13443 Δεν προσήλθε
13446 έλλειψη απαραίτητου προσόντος

 


 

Ειδικότητα:  Κοινωνικός Επιστήμονας 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13305 30,96 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13311 29,63
13393 24,77
13306 24,74
13302 24,42
13391 24,38
13312 24,28
13308 24,19
13419 24,18
13389 24,07
13304 23,89
13309 23,34
13400 23,01
13401 21,73
13399 20,89
13417 20,78
13303 20,68
13392 20,63
13416 20,3
13301 20,19
13398 20,11
13396 18,8
13307 18,17
13418 17,31
13300 17,19
13310 17,15
13390 16,07
13480 έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
13397 έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
13394 έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
13475 έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών
13486 Ελλιπής φάκελος
13395 έλλειψη ζητούμενου τίτλου σπουδών

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Κοινωνικοί Λειτουργοί
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Αποτελέσματα Προκήρυξης 07-01-2021 Κοιν. Επιστήμων