Αποτελέσματα Προκήρυξης (15-01-2021) Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13530 21,00 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13532 20,84  
13533 20,68  
13537 20,59  
13540 19,93  
13531 19,73  
13535 19,61  
13536 18,34  
13539 15,97  
13538 15,51  
13534 Δεν προσήλθε στη συνεντευξη

Αποτελέσματα Προκήρυξης 15-01-2021 ΚΛ

Ελληνικα