ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Επόπτης

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13243 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13257 11
13252 10,66
13240 10,33
13239 10
13246 9,66
13247 9,33
13248 Δεν προσήλθε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Δικηγόρος

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13245 30,83 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13256 30,04
13241 28,48
13242 19,75
13244 17,58
13267 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ
13268 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διερμηνέας FARSI

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13258 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13253 10
13255 9
13266 5

Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Διερμηνέας Φαρσί
Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Δικηγόροι
Αποτελέσματα Προκήρυξης 21-12-2020 Επόπτης