Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών συνεργατών (θερμοϋδραυλικού, ηλεκτρολόγου, τεχνικού λευκών συσκευών) στο Κιλκίς

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων για θερμοϋδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, καθώς και ανάδειξη τεχνικού λευκών συσκευών  στο νομό Κιλκίς (CPV: 50000000-5, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:

Πρόσκληση για ηλεκτρολόγο-υδραυλικό-τεχνικό λευκών στο Κιλκίς με αρ. 17-2021k
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 17-2021Κ

Ελληνικα