Προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής στο Κιλκίς
20 Ιανουαρίου 2021
Ανάδειξη αναδόχου για κατασκευές και επισκευές αλουμινίων στο νομό Κιλκίς
20 Ιανουαρίου 2021

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 και διατηρεί υποκατάστημα στο Κιλκίς, Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, κοινοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια χρωμάτων, κατασκευαστικών υλικών και εργαλείων βαφής στο νομό Κιλκίς (CPV: 24200000-6, Χρώματα και χρωστικές ουσίες), στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα:

Πρόσκληση για χρώματα και υλικά με αρ. 10-2021Κ
Τεχνική – οικονομική προσφορά για 10-2021Κ

 

Ελληνικα