Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-12-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
13231 28,99 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
13234 28,02  
13229 27,11  
13192 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
13232 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
13209 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
13233 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
13238 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης 16-12-2020 Υπ.Προμηθειών ΕΣΤΙΑ ΙΙ

Ελληνικα