ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (30/10/2020) ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. Συνολικά Μόρια Κατάταξη
12936 13,66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12967 13,33  
12979 13  
12946 12,66  
12930 12,33  
12932 12  
12960 11,66  
12922 11,33  
12899 11  
12961 10,66  
12966 10,33  
12978 10  
12976 9,66  
12952 9,33  
12929 9  
12993 8,66  
12924 8,33  
12934 8  
12904 7,66  
12971 7,33  
12977 7  
12902 7  
12931 6,66  
12947 6,33  
12984 6  
12944 5,66  
12923 5,66  
12956 5,66  
12951 5,66  
12948 5,66  
12983 5,66  
12965 5,66  
12950 5,66  
12973 5,66  
12908 5,33  
12989 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
12975 ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
12962 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Περισσότερα:
Αποτελέσματα-προκήρυξης-30-10-2020-Φροντιστές