Αποτελέσματα Προκήρυξης (2-11-2020) Διερμηνέας Αραβικών

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12933 10,66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12949 9,33
13020 9
12969 2,33
12935 ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 2-11-2020 Διερμηνέας Αραβικών