Αποτελέσματα Προκήρυξης Κοιν. Λειτουργοί – ESTIA II

Προκήρυξη Διερμηνέας Αραβικών
2 Νοεμβρίου 2020
Πρόσκληση για ανάδειξη αναδόχου για πρότυπο ISO 9001:2015
9 Νοεμβρίου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12836 27,32 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12903 16,75
12821 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-12-10-2020-Κοινωνικοί-Λειτουργοί

Ελληνικα