Αποτελέσματα Προκήρυξης (9-10-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς

Αποτελέσματα Προκήρυξης (9-10-2020) ΕΣΤΙΑ ΙΙ – Κιλκίς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Διοικητικός – Οικονομικός

 

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12788 30,98 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12826 21,91
12828 21,82
12829 21,80
12789 Μη αποδεκτός τίτλος Σπουδών

Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 9-10-2020 Διοικητικός Οικονομικός ΕΣΤΙΑ ΙΙ