Πρόσκληση για προσφορές για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων με αριθμό 104/2020

Προκήρυξη (12/10/2020) Κοινωνικοί Λειτουργοί ΕΣΤΙΑ ΙΙ
12 Οκτωβρίου 2020
Πρόσκληση για προσφορές για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με αριθμό 106/2020
20 Οκτωβρίου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αποχετεύσεων με κωδικό CPV: 90410000-4 (Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων) στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης – Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερα:
Πρόσκληση για αποφράξεις με αρ.104-2020

Ελληνικα