Αποτελέσματα Προκήρυξης (5-9-2020) Κοιν. Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12475 22.44 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12469 Δεν προσήλθε σε συνέντευξη
12566 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Αποτελέσματα-Προκήρυξης-5-9-2020-Κοινωνικοί-Λειτουργοί