Αποτελέσματα Προκήρυξης (1-9-2020) Κοιν. Λειτουργοί

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12288 27,00 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
12451 26,95  
12457 26,61  
12491 26,18  
12300 25,36  
12405 22,11  
12313 20,53  
12490   ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Περισσότερα:
Αποτελέσματα-Προκήρυξης-1-9-2020-Κοινωνικοί-Λειτουργοί