Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, κοινοποιεί πρόσκληση για την προμήθεια λευκών συσκευών, επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού (CPV: 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39143000-6 Έπιπλα κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας και καθιστικού, 39721100-3 Οικιακές συσκευές μαγειρέματος, 44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ ΙΙ 2020 Λέσβος – Ηλιακτίδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5070529 από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00π.μ.

Περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία:
Πρόσκληση για εξοπλισμό σπιτιών με αρ. 100-2020
Πρότυπο οικονομικής προσφοράς για εξοπλισμό, 100-2020

Ελληνικα