Αποτελέσματα Προκήρυξης (16-7-2020) Κοιν. Επιστήμων – Επιστημονικά Υπεύθυνος

Αποτελέσματα Προκήρυξης Διερμηνέας Farsi-Dari
28 Ιουλίου 2020
79/2020 ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. – Μίσθωση τριών (3) οχημάτων τύπου VAN εννέα (9) θέσεων για μεταφορά προσώπων και μίσθωση ενός (1) οχήματος τύπου VAN Cargo
10 Αυγούστου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
12027 23,08 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11988 22,10
12028 22,05
12016 21,75
12038 21,28
11973 19,74
12081 19,48
12040 18,10
12029 14,01
12044 12,84
12025 0,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
12043 0,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
12048 0,00 ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περισσότερα:

Αποτελέσματα Προκήρυξης 16-7-2020 Κοιν.Επιστημων Επ.Υπεύθυνος

Ελληνικα