Αποτελέσματα Προκήρυξης Διερμηνέας Farsi-Dari

Αποτελέσματα Προκήρυξης (3-7-2020) Κοιν. Λειτουργοί
24 Ιουλίου 2020
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
11987 13 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11927 7,66
11931 4,66

Περισσότερα:
Αποτελέσματα Προκήρυξης 7-7-2020 Διερμηνέας Farsi/Dari