ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
11739 30,87 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11738 30,61 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11606 21,89
11595 21,38
11737 21,1
11798 20,95
11736 20,19
11637 20,12
11670 19,8
11799 19,62
11689 18,15
11640 16,85
11641 16,8
11512 Δεν προσήλθε στη συνέντευξη

Αποτελέσματα Προκήρυξης 9-6-2020 Ψυχολόγοι