Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών αντιγραφής κλειδιών – 77/2020
17 Ιουνίου 2020
Προκήρυξη (3/7/2020) Κοινωνικοί Λειτουργοί
3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (27/05/2020) ΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. Συνολικά Μόρια Κατάταξη
11292 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11376 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
11438 13,9
11346 13,8
11330 13,7
11385 13,5
11295 13,4
11340 13,34
11353 13,2
11419 13
11375 12,8
11344 12,6
11495 12,34
11492 12
11338 12
11381 11,67
11379 11,34
11266 11,3
11371 11,2
11352 11,1
11350 11
11479 10,8
11399 10,67
11415 10,34
11335 10,2
11332 10
11368 10
11296 9,8
11354 9,67
11348 9,67
11331 9,34
11308 9,34
11405 9
11329 8,34
11416 8
11401 7,67
11307 7,67
11404 7,34
11339 7,34
11420 7
11441 6,34
11369 6,34
11284 6,34
11403 6
11414 6
11293 6
11497 6
11382 5,67
11410 5,67
11372 5,67
11442 5,34
11377 5,34
11409 5,34
11418 5,34
11351 5,34
11491 5,34
11407 5
11402 5
11362 5
11345 5
11498 5
11494 5
11413 4,67
11417 4
11333 4
11291 4
11366 3,67
11499 3,67
11367 3,34
11493 3,34
11439 3
11283 3
11370 2,34
11408 0,34
11412 0 ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
11411 0 ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
11365 0 ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
11437 0 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
11443 0 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
11428 0 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
11400 0 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
11398 0 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
11496 0 ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αποτελέσματα-προκήρυξης-27-05-2020-Φροντιστές

Ελληνικα