Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών αντιγραφής κλειδιών στο πλαίσιο του έργου “ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, στις 11:00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση για αντιγραφή κλειδιών με αρ. 77-2020