Προκήρυξη (09/06/2020) Ψυχολόγοι
9 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινωνικών Επιστημόνων, Εκπαιδευτικών, Νοσηλευτών/τριών και Διερμηνέων (11/6/2020)
11 Ιουνίου 2020

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων και των δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω επισυναπτόμενο:

Πρόσκληση-για-laptops-με-αρ.73-2020

Ελληνικα