Πρόσκληση για διαμόρφωση αύλειου χώρου και λοιπές εργασίες στη Λάρσο Μυτιλήνης (συνέχεια 4/2020)

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για διαμόρφωση αύλειου χώρου, την κατασκευή παιδικής χαράς, την ανακαίνιση εσωτερικών χώρων του κτιρίου TAPUAT 1 και τη βαφή των όψεων του κτιρίου TAPUAT 2 στη Λάρσο Μυτιλήνης στο πλαίσιο του έργου “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020, στις 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω επισυναπτόμενα:

Πρόσκληση για διαμόρφωση αύλειου χώρου με αρ. 4-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τοπογραφικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Oψη περίφραξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πρότυπο οικονομικής προσφοράς