ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοινωνικών Επιστημόνων, Εκπαιδευτικών, Νοσηλευτών/τριών και Διερμηνέων (11/6/2020)

Η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ  με έδρα τη Λέσβο, 1ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) Μυτιλήνης – Λουτρών, προκηρύσσει θέσεις εργασίας για το Κέντρο Ημέρας “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos”.

Το έργο “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and migrant women and children in Lesvos”, υλοποιεί η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με τη UNICEF.

Στόχος του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Γυναικών «TAPUAT» στη Λάρσο, Λέσβου, μεταξύ των οποίων πρόσβαση σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και μη τυπική εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό η Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

 

Τίτλος θέσης Κωδικός Θέσης Αριθμός θέσεων
Κοινωνικός Επιστήμων Κ.Ε. 3
Διερμηνείς Φαρσί-Νταρί,Αραβικά, Σομαλί, Γαλλικά – Ελληνικά ή Αγγλικά 5
Εκπαιδευτικοί ΕΚΠ 4
Νοσηλευτής/τρια ΝΟΣ 1

 

Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 με δυνατότητα ανανέωσης έως και την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

Προκήρυξη-Tapuat-11.06.2020

Αίτηση-για-Προκήρυξη-Tapuat-11.06.2020

υπευθυνη-δήλωση-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ